קרן מילגות עיריית טבריה
עזרה לסטודנטים נזקקים לתואר ראשון
תאור המלגה: המלגה מוענקת לתושבי טבריה הלומדים לתואר ראשון ולהנדסאים משנה ב' ומעלה. כמו כן, המלגה תנתן על בסיס רמת סוציו-אקונומי.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 200
פרטי התקשרות
כ 135,000 שקלים, רחוב ביאליק טלפון: 04-6731869
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום