IMPACT - מלגות
מלגות לימודים לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם של צה"ל
תאור המלגה: תוכנית IMPACT! של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב מעניקה השנה כ- 3,400 מלגות לימודים לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם של צה"ל.

אם הינך עומד בקריטריונים הבאים:
- לוחם או תומך לחימה, עד דרגת סרן (כולל), עד שלוש שנים בקבע.
- שרות צבאי מלא ותקין.
- ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.
- תחילת הלימודים תוך ארבע שנים משנת השחרור מצה"ל.
- לימודים לתואר ישראלי ראשון, בהיקף מלא, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לימודי תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר על ידי משרד החינוך/העבודה.
- תחילת שנת הלימודים הראשונה בחודש אוקטובר הקרוב (או שנה שנייה בתואר של 4 שנים לפחות).

ידידי צה"ל רוצים להעניק לך מלגה, בגובה $4,000 לכל שנת לימוד, שתלווה אותך לאורך כל התואר.

* מועמד הלומד באוניברסיטה הפתוחה יוכל להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה ולאחר שעבר בהצלחה לפחות 5 קורסים בשנת בלימודים הראשונה.
* המלגה אינה מיועדת ללימודי המכינה /השלמת בגרויות/לימודים בהיקף חלקי או לבעלי תואר לימודים קיים.

מידע באשר לקריטריונים לקבלת המלגה ניתן לקבל באתר !IMPACT www.fidf.org/impact - ההרשמה באתר מחודש מרץ עד יוני בלבד.

סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: $4,000 לכל שנת לימוד
למועד הגשת מלגה: 30/06/2015 - 01/03/2015
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום