מלגות סיוע במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
עפ"י מצב כלכלי-סוציואקונומי
תאור המלגה: הקריטריון העיקרי על פיו מוענק הסיוע הוא המצב הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו יחסית לכלל מבקשי המלגות. זכאותו נקבעת על פי חישוב הכנסה לנפש, הכנסתו מעבודה, מספר הסטודנטים במשפחתו ומצבו האישי. בעת קביעת הזכאים למלגה זו נלקחות בחשבון מלגות אחרות שקיבל הסטודנט באמצעות המכללה במהלך שנת הלימודים. המלגה מלווה בביצוע פעילות חברתית על פי שיקול הדעת של דיקאנט הסטודנטים ובאחריות השירות לקידום הסטודנט והיחידה למעורבות חברתית הפועלים בחסות הדיקאנט.

טלפון: 1-800-20-90-20
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום