מלגות יד טבנקין
מתן מלגות לעבודות מחקר לתלמידי תואר שני או שלישי
תאור המלגה: הקריטריונים לקבלת המלגה: המלגות מיועדות לעבודות מחקר בלבד לתלמידי תואר שני או שלישי ולחוקרים. כל מועמד למלגה יגיש את טפסי המלגה, הצעת מחקר הכוללת ראשי פרקים וביבליוגרפיה והמלצות של מנחה המחקר ומורים או של מומחים בנושא הנדון. נושאי המלגות לשנת תשס"ו: הקיבוץ וההתיישבות העובדת, תנועת העבודה היהודית בארץ ובגולה, עליה וקליטה, הגות חברתית, סולידריות והתנדבות, חינוך (האספקטים החברתיים), ביטחון ושלום. את טפסי הבקשה וכל החומר הנלווה יש למלא ב 4 העתקים.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 10
סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: כ-10,000 דולר
פרטי התקשרות
היסמין 1, רמת אפעל טלפון: 03-5344458
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום