מלגות לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי במרכז הבינתחומי הרצליה
המרכז הבינתחומי הרצליה
לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי
תאור המלגה: המרכז הבינתחומי שם לו למטרה לקלוט לשורותיו סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים אך מתקשים לשלם את שכר הלימוד בגלל מצוקה כלכלית. על מנת להקל על סטודנטים חדשים בקליטתם, מאפשר המרכז הבינתחומי להגיש בקשה למלגה עוד טרם תחילת הלימודים. סטודנטים שיקדימו הרשמתם ויציינו בטופס הרישום כי הם מעוניינים במלגה על רקע סוציו-אקונומי, יקבלו לבתיהם טופס בקשה למלגה יחד עם ערכת הקבלה ללימודים.

* בקשות אלו יוכלו להגיש רק מועמדים שיתקבלו כסטודנטים מן המניין עד 1.6.2014. את הטפסים יש להגיש במלואם לא יאוחר מה-15.6.2014, למשרד דיקנאט הסטודנטים. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות מתאימות במידת הצורך.

ההחלטה על מתן המלגה תימסר לתלמידים שיימצאו זכאים, באותו מועד, לפני תחילת הלימודים. עד למועד זה, על התלמיד לשלם מקדמה ולעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד במועדם. סטודנטים אשר לא יגישו מסיבה כלשהי את הבקשה למלגה במועד זה, יוכלו להגיש בקשה בראשית שנת הלימודים, ולקבל תשובה בראשית סמסטר ב'. יש לעקוב אחר הודעה מטעם דיקאנט הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים בנוגע למועד האחרון להגשת הבקשה. במקביל, אנו מציעים לסטודנטים למצות אפשרויות נוספות לקבלת מלגות ממקורות חיצוניים.

למועד הגשת מלגה: 16/06/2014 - 01/06/2014
פרטי התקשרות
רח' כנפי נשרים, הרצליה טלפון: 09-9527200
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום